เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะไธกรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 เริ่มต้นจากผู้บริหารที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนานกว่า 30 ปี และบุคลากรที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติที่สำคัญทั่วโลก เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการตลาดอย่างครบวงจร ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย จากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน, อุตสาหกรรม, อุปโภคบริโภคและการสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ชั้นนำ ด้วยความเข้าใจอย่างถึงแก่นเกี่ยวกับสภาพความเคลื่อนไหวในตลาดและมุมมองเฉพาะตัวไม่เหมือนใครผสมผสานทั้งแนวคิดทันสมัยและวิธีการทำการตลาดตามแบบฉบับดั้งเดิมซึ่งยังเป็นที่ยอมรับกันและใช้ได้ผลดีอยู่เสมอ

บริษัท เดอะไธกรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยและมีลูกค้าทั้งในประเทศและองค์กรธุรกิจข้ามชาติ ทำงานโดยยึดหลักความไว้วางใจ ความเข้าใจ และการเคารพซึ่งกันและกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานในการทำงานร่วมกับลูกค้ามากมายทั้งในภาครัฐและเอกชน เราประสบความสำเร็จในการวางแผนทางด้านการตลาดและที่ปรึกษามาอย่างยั่งยืน เมื่อผนวกกับความเป็นมืออาชีพของบุคลากรของเรา ซึ่งประกอบด้วยทีมที่ปรึกษาด้านการตลาดแถวหน้าทั้งในและต่างประเทศที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างดี ทำให้บริษัท เดอะไธกรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดที่เข้าใจความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียและกระแสโลกอย่างลึกซึ้ง

บริษัท เดอะไธกรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจในแนวทางการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน อันเป็นเข็มทิศสำคัญที่เราใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ อีกทั้งมุ่งนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้ามาหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสังคมรอบข้าง ปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ จำนวนมากที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันเรา และให้ความไว้วางใจเลือกบริษัท เดอะไธกรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดพันธกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 

ยินดีต้อนรับ

บริษัท เดอะ ไธกริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เราคือองค์กรอิสระ ที่มีทีมงานวิจัยทางด้านการตลาดในการดำเนินงานในรูปแบบการบริการอย่างครบวงจรในหลายประเทศเช่นประเทศนิวซีแลนด์, ตุรกี, อินเดีย, ดูไบ, ฮ่องกง, ไทย, พม่าและลาว เป็นต้น โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2009 จากความเชื่อมั่นว่าเราสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าใจในธุรกิจได้อย่างแท้จริง

บริการของเรา

บริการ

ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาด้านการตลาด
ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา

- นิวซีแลนด์
- อินเดีย
- ดูไบ
- ฮ่องกง
- ไทย
- พม่า
- ลาว
- ตุรกี

ติดต่อ

มีคำถามหรือข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำ ติดต่อเรา!

โทรศัพท์ 0 2722 7585
อีเมล์ info@thetigriscorp.com
or by our contact Page