บริษัท เดอะ ไธกริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เราคือองค์กรอิสระ

ที่มีทีมงานวิจัยทางด้านการตลาดในการดำเนินงานในรูปแบบการบริการอย่างครบวงจรในหลายประเทศเช่นประเทศนิวซีแลนด์, ตุรกี, อินเดีย, ดูไบ, ฮ่องกง, ไทย, พม่าและลาว เป็นต้น โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2009 จากความเชื่อมั่นว่าเราสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าใจในธุรกิจได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์การตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และแบรนด์สินค้า โดยคำนึงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคที่เราเชื่อว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการปฏิบัติด้านการตลาด

"... ONE STOP SOLUTION..."

 

ยินดีต้อนรับ

บริษัท เดอะ ไธกริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เราคือองค์กรอิสระ ที่มีทีมงานวิจัยทางด้านการตลาดในการดำเนินงานในรูปแบบการบริการอย่างครบวงจรในหลายประเทศเช่นประเทศนิวซีแลนด์, ตุรกี, อินเดีย, ดูไบ, ฮ่องกง, ไทย, พม่าและลาว เป็นต้น โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2009 จากความเชื่อมั่นว่าเราสามารถช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าใจในธุรกิจได้อย่างแท้จริง

บริการของเรา

บริการ

ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาด้านการตลาด
ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

เครือข่ายของเรา

เครือข่ายของเรา

- นิวซีแลนด์
- อินเดีย
- ดูไบ
- ฮ่องกง
- ไทย
- พม่า
- ลาว
- ตุรกี

ติดต่อ

มีคำถามหรือข้อสงสัย ต้องการคำแนะนำ ติดต่อเรา!

โทรศัพท์ 0 2722 7585
อีเมล์ info@thetigriscorp.com
or by our contact Page